Vad är positiv psykologi?

Positiv psykologi är inte en ”lyckolära” med mål att endast känna positiva känslor och välbehag. Den positiva psykologin ger en bild av hälsa som mycket mer än frånvaro av sjukdom

Idag var jag snäll mot mig själv

Alla dagar behöver inte se likadana ut för att de ska vara värdefulla. Somliga dagar har vi mycket inspiration och motivation och en massa saker blir gjorda. Andra dagar behöver vi ta ett steg tillbaka och få stärka vår mentala grund genom att bara få vara.