Vad är positiv psykologi?

Positiv psykologi är inte en ”lyckolära” med mål att endast känna positiva känslor och välbehag. Den positiva psykologin ger en bild av hälsa som mycket mer än frånvaro av sjukdom

När vi mår dåligt

The dual-process theory ger en förklaring till varför det är svårt att ta bra beslut när man mår dåligt, är trött eller hungrig. Förutom att förklara varför människor generellt kan ta dåliga beslut tydliggör den varför människor som mår dåligt av olika anledningar fattar ännu sämre beslut.