Några tankar kring Nyårslöften och andra mål

Varför är det så lockande att ge sig själv löften vid nyår? Kanske är det känslan av ny start som inspirerar till att göra stora och åtråvärda förändringar. Många gånger kretsar nyårslöften kring hälsa, men löftet resulterar många gånger i en hälsoförlust när motståndet blir för stort och vi ger upp. 

Små steg mot stor framgång

Känslor är flyktiga och varje dag kommer med sina egna variationer av humör. Det är därför svårt att förlita sig på känslor som en källa till att få saker gjort. För att gardera mig mot variationen av sinnesstämningar som kan försätta min drivkraft ur balans i tid och otid har jag upprättat olika system.