No stress – Diska medan teet drar

Känns vardagen ibland ohanterlig och oövervinnelig? När stressen tar över är det lätt att förlamas av känslan av tidsbrist och otillräcklighet. Här är några tips på vad du kan göra när tillvaron känns mindre ljus.

Några tankar kring Nyårslöften och andra mål

Varför är det så lockande att ge sig själv löften vid nyår? Kanske är det känslan av ny start som inspirerar till att göra stora och åtråvärda förändringar. Många gånger kretsar nyårslöften kring hälsa, men löftet resulterar många gånger i en hälsoförlust när motståndet blir för stort och vi ger upp.