Vad är positiv psykologi?

Positiv psykologi är inte en ”lyckolära” med mål att endast känna positiva känslor och välbehag. Den positiva psykologin ger en bild av hälsa som mycket mer än frånvaro av sjukdom