Vad är positiv psykologi?

Positiv psykologi är inte en ”lyckolära” med mål att endast känna positiva känslor och välbehag. Den positiva psykologin ger en bild av hälsa som mycket mer än frånvaro av sjukdom

Vad är hälsa?

Även om vi människor till stor del är bunden av vår biologi har vi förmågan och kapacitet att själva utforma vår tillvaro, vilket bidrar till den rörliga definitionen av hälsa. Med hjälp av den kultur vi skapar och de värderingarna vi lever med och lyfter fram har vi alla makt att påverka vår egen upplevelse av vår egen hälsa.